AYA NİKOLA

AYA NİKOLA

AYA NİKOLA

AYA NİKOLA

Çamlık mevkiinde yer alan yarımada ve üzerinde bulunan kalıntılar, halk arasında Aya Nikola adıyla biliniyor. Tarihi kayıtlara göre adanın civarında Rum köylerinin olduğu, buranın küçük bir balıkçı köyü olan “Calamarka” olarak adlandırıldığı ve bu bölgede yaşayan balıkçıların ava çıkmadan önce avlarının bereketli geçmesi için burada dua ettiği biliniyor. Bizans Dönemine ait olduğu düşünülen kilisenin 20. yüzyıl başlarına kadar, denizciler için halen önemli bir kült merkezi olarak kullanılmaya devam ettiği biliniyor. Kilisenin oldukça küçük olmasına rağmen, anakara tarafındaki yapı kalıntılarından dolayı önemli bir hac merkezi olduğu belirtiliyor. Adayı kıyıya bağlayan köprü duvar, günümüzde kısmen mevcut bulunuyor. Diğer kısmıyla ilgili ise özellikle denizin çekildiği dönemlerde konumunu ele veren taş kalıntıları görünüyor. Kiliseyle bağlantılı bir sarnıç olarak nitelendirilen kalıntılar da tam bu noktada köprü duvar kalıntılarıyla ilişkilendiriliyor.